رویه بازگرداندن کالا

1- گارانتی بدون هرگونه قید شرط بمدت یکسال و تعویض قطعه

2- عودت کالا پس از دو ماه استفاده از تاریخ خرید در مدت 15 روز بعد از دوماه

جهت دریافت گارانتی و یا عودت پس از دو ماه، کالا به همراه فاکتور خرید بصورت حضوری و یا توسط پست به آدرس نمایندگی ارسال شود.

تا یک هفته پس از ذریافت کالا تعویض و یا مبلغ آن مطابق بند 2 به حساب مشتری واریز میگردد.

تذکر: جهت سهولت دریافت خدمات و جلوگیر از دیرکرد مشتریان محترم می توانند از طریق واتساپ کارشناسان فروش و خدمات پس از فروش را در جریان دریافت خدمات قرار دهند.